Microsoft

Ett av de allra största företag när det kommer till internet är Microsoft. Företaget har inte slagit igenom med internet utan det fanns långt innan och är grunden till mycket av mjukvarorna som finns idag. Något vi ändå behöver ha i åtanke är att Microsoft har en stor del i allt som rör datorerna och detsamma gäller om det är över nätet.

Företag finns baserat i delstaten Washington i USA och har idag över 124 000 anställda. Redan från början har fokus legat på att utveckla programvaror och är idag ledande inom mycket vad gäller operativsystem och programvaror. De mest kända produkterna som Microsoft har är Windows som är deras operativsystem och Microsoft Office som är program anpassade för de som arbetar på kontor. De mest använda programmen inom Office är Excel som är ett kalkylprogram och Word som är en ordbehandlare. Idag är de så stora att de båda är ledande inom sina områden när det gäller persondatorer. När det kommer till programvarorna som utvecklas för företag är de mest riktade mot mindre företag. Vi känner också kanske till MSN som är en av de produkter Microsoft har över internet. Här ryms bland annat Hotmail som är en gratistjänst för att kunna ha en mailadress. Sedan finns det även en gratisversion online av Word och Excel samt molntjänsten OneDrive.

Microsoft och Bill Gates

Microsoft var ett av de första företagen att inrikta sig på datorer. Det var Bill Gates och Paul Allen som tillsammans grundade företaget redan 1975 och namnet tog de genom att göra en förkortning av Microcomputer Software. Inriktningen mot privat personer gjordes under 80-talet när de började få konkurrens av andra företag. Nu kom bland annat IBM in på marknaden och istället för att rikta sig mot företag som de flesta gjorde började Microsoft rikta in sig på privatpersoner. Microsoft Windows har kommit att bli lite av företages flaggskepp och de första versionerna var egentligen inget operativsystem utan ett tillägg för MS-DOS. Microsoft har alltid jobbat hårt för att hjälpa sina kunder och hade tidigt kundsupport över nätet. De har också alltid stöttat frivilliga personer som har hjälpt andra när det har uppstått problem. Det här har blivit uppskattat genom åren och något som kännetecknar företagets support. Eftersom Microsoft har varit otroligt ledande i många år har det uppstått problem med myndigheter. Många gånger har de blivit utsatta för granskning från både den amerikanska regeringen och en federal utredning. De kom fram till att Microsoft hade använt sin ledande position på marknaden till att ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Undersökningen visade också att de hade gjort det på ett otillåtet sätt. Det har ändå inte stoppat Microsoft från att fortsätta vara en framgångssaga. Flera priser har företaget mottagit genom åren. Fortune Magazine delade 1993 ut priset till “1993 års mest innovativa amerikanska företag” till Microsoft. Microsoft har nu genom mer än 30 år lyckats hålla en ledande position inom programvaror riktade mot privatpersoner och det om något visar på en hög klass. Företaget verkar dessutom på flera håll där deras programvaror är i annat än datorer.